Junior Vrouwen – 3e etappe (3-dgse) UCI 2 Nation Cup Junior Vrouwen – 21 april 2024

Verslag: Druk op F5 om uw browser te verversen of, als u op een mobiel apparaat kijkt, tikt u op verversen. Dan blijft u op de hoogte. Press F5 to refresh your browser or, in case you watch on a mobile device. tick to refresh.

13:00 / Mocht u tijd hebben: vanmiddag kunt u de junior mannen volgen. This afternoon you can follow the Junior Men
12:58 / Ook u volgers willen wij bedanken voor het volgen. De uitslagen worden zo snel mogelijk gepubliceerd op de website EPZOmloopvanborsele.nl Also you followers we thank for following. We hope you enjoyed it. Results will be published as soon as possible at EPZOmloopvanborsele.nl
12:55 / Met deze mooie resultaten is er een eind gekomen aan deze mooie wedstrijd van junior vrouwen. Wij feliciteren alle winnaressen en wensen alle rensters een goede reis naar huis. Hopelijk tot volgend jaar of….in een profkoers. Want je weet: winnaressen van de toekomst worden hier geboren. With this beautiful results the Junior Women stage race has come to an end for this year. We congratulate all winners and wish all riders a good journey home. Hopefully see you next year. Or in a professional race. You know: winners of the future are born at the EPZ Omloop van Borsele
12:54 / Dus ik stel u voor / so I show you:
Red and blue jersey: Cat Ferguson
White jersey: Roos Müller
Purple jersey: Auke de Buysser
12:53 / Tot slot wint AG Insurance – NXTG U19 Team het ploegenklassement. Last but not least: AG Insurance – NXTG U19 Team wins the team classification
12:52 / En voor de blauwe trui van het puntenklassement is daar Cat Ferguson! And blue jersey of point classification is for Cat Ferguson.
12:49 / Auke de Buysser van AG Insurance NXTG U19 Team neemt de paarse trui mee naar huis, een verdiende beloning voor haar eindwinst van het sprintklassement! Auke de Buysser of AG Insurance Insurance NXTG U19 takes the purple jersey home for her end victory of the sprintclassification
12:46 / En de witte trui is voor de eindwinnares van het jongerenklassement: Roos Müller AG Insurance – NXTG U19 Team! White jersey is for end winner of young classification: Roos Müller AG Insurance – NXTG U19 Team!
12:42 / Algemeen klassement / overall or general classification:
1. Cat Ferguson National Team England
2. Célia Gery National Team France
3. Fee knaven AG Insurance – NXTG U19 Team
12:41 / Blijft u even online? Dan geven wij de winnaressen van de klassementen met bijbehorende truien. Please, do you stay online for a while? Then we give the winners of the classifications with their jersey
12:30 / Juicht u mee? Het podium van de 3e etappe 39e EPZ Omloop van Borsele: Would you like to cheer too? The podium of the 3th stage of the 39th EPZ Omloop van Borsele
1. Carys Isobel Lloyd National Team England
2. Cat Ferguson National Team England
3. Mathilde Cramer National Team Denmark
12:28 / Op dit moment worden de klassementen gereedgemaakt. Intussen kan ik u wel het podium van deze etappe geven. At this moment, the classifications have to be made. But I can tell you the podium of this stage
12:25 / De finishfoto is nauwkeurig bestudeerd. Met een dun bandlengte verschil is deze etappe gewonnen door….. Carys Isobel Lloyd. The finishphoto is watched very closely. With a very, very small difference this stage is won by….Carys Isobel Lloyd!
12:22 / Volgers, de jury is bezig met het bestuderen van de finishfoto. Ik wil even onderstrepen dat niets zeker is. Followers, jury is watching finishfoto. I would like to say again nothing is sure!
12:19 / Speciaal voor haar fans, juich pas als het bevestigd is. En dat is het nog niet! Special for Cat Ferguson’s fans: don’t cheer to early before it’s confirmed. And it isn’t confirmed yet!
12:18 / Was dat Cat Ferguson? Of toch haar ploeggenote? Het ging zo snel dat de fotofinish uitsluitsel moet geven. Was it Cat Ferguson? Or her teammate? It was too quick for the eye to see. Photofinish has to confirm it
12:18 / We zien Cat Ferguson! De Britse gaat solo! Wee see Cat Ferguson! The British rider is going solo!
12:17 / Massasprint in de maak 500 meter! Mass sprint is coming! 500 meter
12:16 / Alles bij elkaar in de laatste km! All toghether in the final km
12:14 / Wordt het de Franse kampioene, Célia Gery? Wint Cat Ferguson? Of vuurwerk van de anderen? Will it be French champioen Célia Gery? Or Cat Ferguson? Or maybe a bit of firework from the others?
12:13 / Nog slechts 3 km! 3000 meter en de strijd barst los! 3 km! 3000 meter and final is going!
12:12 / We gaan de laatste 4 km in! We’re in the final 4 km!
12:09 / Cat Ferguson heeft in het algemeen klassement 9 seconden voorsprong op Célia Gery. Lukt het haar de trui te behouden? Cat Ferguson leads the general classification with 9 seconds. Will she keep her jersey?
12:08 / Bij de passage komen nog renners voorbij. Helaas zijn zij te ver achter. At crossing there are riders but they are too far behind
12:03 / Er wordt naar elkaar gekeken in de kopgroep. Gaat er iemand solo? They’re looking at each other in the lead. Will there be a solo breakaway?
12:02 / Daar komen ze voorbij! De bel klinkt voor hen. There they crossing! The bell is ringing
12:01 / Maar je hebt nog meer kracht als je als heel team in de kop zit, zoals de rensters van AG Insurance – NXTG U19 Team. But you have more strength when your whole team is in front, like riders of AG Insurance – NXTG U19 Team.
11:57 / We hebben het steeds over Cat Ferguson en Célia Gery, maar er zijn nog andere klasbakken voorin te vinden. Wat dacht u van nationaal kampioene Puck Langenbarg? Of Fee Knaven? Als Nationaal kampioene tijdrijden kan zij zeker sprinten. We talk about Ferguson and Gery. But there other good riders in front. Like national champion of Puck Langenberg. Or Fee Knaven? As National champion time trial she can sprint as well
11:54 / De grote groep vooraan is halverwege de ronde. Nog 5 km voor zij de bel horen voor de laatste 10 km! The big group in front of the race is halfway the lap. 5 km and then they hear the bel of the final 10 km
11:51 / En nu de rensters voorbij zijn hebben we nog 20 km te gaan! Riders are riding their final 20 km for today
11:49 / Het was nipt, maar we hebben een tussensprint uitslag, de laatste. It was close but we have a intermediate sprint result. The last one:
1. Cat Ferguson National Team England
2. Célia Gery National Team France
3. Fee Knaven AG Insurance – NXTG U19 Team
11:46 / U wist al dat Célia Gery aast op die rode trui. Ze bindt de strijdt aan met Cat Ferguson. Maar de Britse laat zich niet kennen en pakt de meeste punten op de passage. You already know Célia Gery is preying for the red jersey. She’s battling with Cat Ferguson. But the British rider won’t give up and collects the most points!
11:45 / De rensters zijn bezig met de kleine omloop wat betekent dat we hen snel bij de doorkomst kunnen verwachten waar weer punten en seconden liggen. De race is nog niet beslist! The riders are riding their small lap which means we can expect them at the crossing soon. Boniseconds waits. Race isn’t done yet!
11:44 / Het is ons toch gelukt de samenstelling van de eerste groep te geven. We can give you the composition of the first group:
Cat Ferguson National Team England
Arabella Rosalie Blackburn National Team England
Carys Isobel Lloyd National Team England
Célia Gery National Team France
Virginia Iaccarino National Team Italy
Messane Bräutigam National Team Germany
Milana Ushakova National Team Ukraine
Lidia Cusack National Team USA
Paula Ostiz Taco National Team Spain
Nina Lavenu Auvergne-Rhône-Alpes
Puck Langenbarg WV Schijndel
Noï Moes WV Schijndel
Mia Gjertsen Team RYTGER powered by Carl Ras
Isere Koster Doltcini Watersley R&D Cycling Team
Esmee Blok Restore Cycling Team
Jenna van Tongeren Restore Cycling Team
Auke de Buysser AG Insurance – NXTG U19 Team
Fee Knaven AG Insurance – NXTG U19 Team
Roos Müller AG Insurance – NXTG U19 Team
Luca Vierstraete AG Insurance – NXTG U19 Team
11:37 / De eerste groep loopt iets uit op de tweede: voorsprong is nu 20 seconden. Het is een grote groep, waardoor we niet iedereen kunnen zien. De leidsters in de klassementen zijn er wel bij. The first group is a bit faster. We can’t see who is in it but the leaders in the classifications are there.
11:33 / Jawel, de tweede sprint – op de eerste passage – is een feit. Yes, the 2nd sprint – at the first crossing – is done:
1. Célia Gery National Team France
2. Cat Ferguson National Team England
3. Messane Bräutigam National Team Germany
11:31 / En wie gaat die bonificaties pakken? Dat weten we snel! Who will collect? We know soon!
11:29 / Op de streep zijn zometeen nog punten en seconden te verdienen. At crossing there are points and seconds to collect for the classifications
11:25 / Deze eerste ronde wordt gekenmerkt door valpartijen. Op weg naar passage gaan er weer enkele rensters onderuit. This first lap is characterized by crashed. Just before the finishplace there’s another crash
11:23 / Terwijl het verschil tussen de eerste en tweede groep rond de 10 seconden blijft, gaan we richting de passage. While the gap between 1st and 2nd groep is 10 seconds, we’re heading to crossing
11:18 / De voorste groep breekt in meerde stukken uiteen. Front group breaks into several groups
11:13 / Intussen steekt de kop van de wedstrijd het spoor over en we draaien weer richting de finishplaats. In the mean time the group in front of the race is crossing the railroad and we are heading towards the finishplace
11:09 / De rensters laten de Westerschelde achter zich. Maar dan…valpartij in de tweede groep! The riders have passed the Westerschelde. But then….crash in 2nd group!
11:01 / Zoals u kon zien, zitten de grootste namen van de klassementen voorin. Auke de Buysser als leidster van het sprintklassement heeft haar trui door deze sprint iets steviger in handen. Cat Ferguson verdedigt haar leiderschap in het algemeen klassement en Célia Gery, die 2e staat, volgt haar als een schaduw. As you can see, there are big names of the classifications in front. Auke de Buysser as leader in the sprintclassification has her jersey tight in hands. Cat Ferguson is defending her leadership. But Célia is following her like a shadow
10:58 / En de tussensprint, zult u zich afvragen? We zullen de spanning niet langer hooghouden. What about the intermediate sprint? We will give the result:
1. Auke de Buysser AG Insurance – NXTG U19 Team
2. Cat Ferguson National Team England
3. Célia Gery National Team France
10:52 / Vlak voor de eerste tussensprint komen de twee groepen bij elkaar. Helaas moeten Haylee Johnson en Veronica Scott opgeven door de valpartij. Wij wensen hen een goed herstel. Just before intermediate sprint all groups together now. Unortenately Haylee Johnson and Veronica Scott left the race due too the crash. We wish them a good recovery
10:51 / Intussen naderen we de tussensprint. We’re approaching the intermediate sprint
10:48 / Opnieuw een valpartij! Nu lijkt het gelukkig alleen materiele schade. Another crash! It seems like there are only material problems.
10:47 / Het verschil tussen de twee groepen is ongeveer 25 seconden. The gap between the two groups is approximately 25 seconds!
10:45 / Door de valpartij hebben we nu twee groepen met hierachter enkele kleine groepjes. Due to the crash we have two groups with behind them several small groups
10:44 / De dokter wordt gevraagd. We hopen dat het meevalt. Doctor is called. We hope it’s not too bad
10:42 / Ook deze etappe blijft het de rensters niet bespaard: twee valpartijen vlak achter elkaar. Also in this stage it happens: crash! Two crashes just one afther the other
10:38 / Alles is nog bij elkaar bij het dorp Driewegen. We stevenen af op de Zeedijk en daar heeft de wind, die nu van links komt, vrij spel. All toghether near the village Driewegen. We are near the Zeedijk (that’s near the Westerschelde water) where the wind has free rein.
10:37 / Het is frisjes voor de rensters met 8 graden deze ochtend. Wind, kou: ze worden uitgedaagd. It’s a bit cold this morning: 8 degrees Celsius. Wind, cold: they are challenged.
10:35 / De wind speelt de rensters ook vandaag weer parten: verschillende rensters moeten lossen. The wind is hard for the riders today: more riders dropped out of the peloton.
10:30 / En de laatste etappe is van start gegaan! FInal stage has started!
10:28 / Er is geen neutralisatie, dus we gaan meteen volle bak (maar wel voorzichtig!). No neutralisation so we can go immediately (or like we Dutch say ‘volle bak’ which means full speed)
10:26 / 4 minuten voor de start. Snel worden de jasjes uitgetrokken, een laatste advies en ieder heeft haar eigen manier voor de laatste voorbereiding. 4 minutes before start. Jackets are removed, final advise and everyone has her own way for the final preperations
10:22 / We zijn 8 minuten voor vertrek van de 3e etappe. Een etappe waarin alles mogelijk is, de truien kunnen wisselen van definitieve eigenares en klassementen kunnen veranderen. Rensters, veel succes en maak er weer een mooie strijd van! 8 minutes before start the 3th stage. A stage in where everything is possible, jerseys can change of owner, classifications can change. Riders, good luck and make it a splendid race!
10:19 / Scheldo, de mascotte van sponsor comfortcamping Scheldeoord, zal het startschot over 10 minuten lossen. Scheldo, the mascot of sponsor camping Scheldeoord, wil give the startsign
10:16 / Gelukkig geen regen aan de start vandaag. Vooraan schittert de witte trui van Roos Müller in het zonlicht. De teamgenote van Auke de Buysser is beste jongere. Luckily we have no rain at the start today. In front the white jersey of Roos Müller is sparkling in the sunlight. The teammate of Auke de Buysser is best young rider.
10:11 / Er kan weer gesprint worden vandaag. Over sprints gesproken: ziet u de renster is de paarse trui? Dat is Auke de Buysser. De renster van de formatie AG Insurance – NXTG U19 Team is met 10 punten leidster in het sprintklassement. There will be sprints today. Talking about sprints: do you see the rider in the purple jersey? That’s Auke de Buysser. The rider of AG Insurance – NXTG U19 Team is leader in the sprint classification with 10 points
10:06 / Cat Ferguson is ook leidster in puntenklassement. Landgenote Carys Isobel Lloyd draagt voor haar de blauwe trui die hierbij hoort. Cat Ferguson is also leader of the pointclassification. Her fellow British rider Carys Isobel Lloyd wil wear the blue jersey for her
9:56 / Ook deze etappe stel ik de leidsters in de klassementen aan u voor. We beginnen met Cat Ferguson. De Britse heeft de rode trui van het algemeen klassement in handen, met een achttal seconden voorsprong op de Française Célia Gerie. This stage I would introduce you the leaders of the classifications. We start with Cat Ferguson. She has the red jersey of the general classification with 8 seconds in the lead for the French rider Célia Gerie.
9:35 / 71 km hebben de 102 rensters vanmorgen voor de wielen. Eerst ligt een ronde van 41 km op hen te wachten. Vervolgens komen er drie ronden van ieder 10 km. There are 71 km to ride today for the 102 riders. The first lap is 41 km and then we have three laps of 10 km each.
9:34 / Over een klein uur gaan we van start. Het waait al aardig maar voor het eerst deze driedaagse hebben we een strakblauwe lucht en zonneschijn! In 60 minutes we will start. Wind is blowing but for the first time these three days we have a blue sky and sun is shining!
9:30 / Goedemorgen, goodmorning, guten morgen, bonjour, bongiorno, buen dia, god morgen, Hyvää huomenta, Dobré ráno! Deze laatste dag, het sluitstuk van de EPZ Omloop van Borsele wilde ik u in alle talen begroeten. This final day, the last stage of the EPZ Omloop van Borsele, I would like to greet in all languages who participate

3 thoughts on “Junior Vrouwen – 3e etappe (3-dgse) UCI 2 Nation Cup Junior Vrouwen – 21 april 2024

  1. jan boonman schreef:

    Mieke
    bedankt voor het verslag, gevolgd vanaf mijn werk bij EPZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait